Có bao nhiêu ngành tuyển sinh tại trường Việt Giao?

Hiện trường có 6 chuyên ngành đào tạo gồm

  1. Quản trị khách sạn
  2. Quản trị bếp và ẩm thực (chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn)
  3. Hướng dẫn du lịch (ngành học tốt nghiệp được tự do dịch chuyển lao động trong các  nước ASEAN)
  4. Quản trị dịch vụ giải trí và thể thao
  5. Kế toán doanh nghiệp (ngành học tốt nghiệp được tự do dịch chuyển lao động trong các nước ASEAN)
  6. Quản trị mạng máy tính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.