Đảm bảo việc làm

Trường Trung cấp Việt Giao là một trong những trường tại TP.HCM đạt kiểm định dạy nghề cấp quốc gia, với thế mạnh đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực du lịch – nhà hàng – khách sạn. 17 năm sau ngày thành lập, trường vẫn giữ vững truyền thống quản lý học và thi một cách chặt chẽ, nghiêm túc, vì lợi ích của chính người học và người sử dụng lao động sau này. Trường ngày càng tăng trưởng về quy mô gắn liền với việc tăng cường kiểm soát tính ổn định của chất lượng. Công tác kiểm tra, kiểm định luôn xem quản lý dạy, học và thi là khâu then chốt. Nhà trường luôn đảm bảo đầu ra cho sinh viên sau quá trình được đào tạo tại trường.
Từ thực tế nhu cầu nhân lực của lĩnh vực du lịch – nhà hàng – khách sạn cho thấy, sinh viên theo học các ngành này có cơ hội việc làm cao. Không ít bạn được doanh nghiệp “đặt hàng” từ khi còn đang học, một số khác vừa học vừa áp dụng kiến thức được học ở trường vào công việc làm thêm.
Đối với các chương trình đào tạo dài hạn từ 2-3 năm, nhà trường cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên. Trường khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp có thể nhận sinh viên trong vòng 2-3 năm tới. Dựa trên số liệu khảo sát đó, trường mới đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh. Trường luôn có đơn đặt hàng cho các ngành Quản trị Bếp ẩm thực – Khách sạn Nhà hàng và Hướng dẫn Du lịch. Đây cũng là ba ngành trường cam kết đầu ra cho học viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.