Hội nhập quốc tế

Chương trình đào tạo tại Việt Giao được xây dựng theo hướng chuẩn ASEAN, nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế.
Vào tháng 4 năm 2015, Việt Giao chính thức gia nhập INEW và đây cũng là trường nghề đầu tiên tại Việt Nam được tham gia hiệp hội này. Với mục đích khi thành lập là trao đổi kinh nghiệm giáo dục, mỗi tháng hiệp hội sẽ tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, trao đổi giảng viên giữa các trường và các nước với nhau. Trong thời gian tới, Việt Giao sẽ tham dự các hội thảo và tiến hành trao đổi giảng viên với các nước trong hiệp hội. Như vậy, việc gia nhập INEW này sẽ giúp Việt Giao có thêm những kiến thức bổ ích, đồng thời có cơ hội để giao lưu, học hỏi các tổ chức giáo dục nghề nghiệp trên toàn thế giới. Đồng thời, đánh dấu một bước phát triển, sự khẳng định uy tín của trường nghề Việt Giao theo hướng toàn cầu.
Cuối năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thành lập, việc tự do dịch chuyển lao động giữa các nước còn tạo thêm những cơ hội mới để đội ngũ lao động giữa các nước trực tiếp học hỏi tay nghề, kinh nghiệm làm việc cũng như cạnh tranh lẫn nhau. Cũng từ sự kiện này, Hiệp hội các trường dạy nghề INEW sẽ có thêm nhiều bước phát triển và hoạt động mới, sự liên kết, gắn bó của các trường, các tổ chức trong hội sẽ thêm mật thiết, chặt chẽ hơn.
Với tiêu chí trở thành một trong những thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực đào tạo nghề ở Tp.HCM; trường đã xây dựng một môi trường học tập hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.