Thời gian học các môn văn hóa phổ thông là bao lâu? Học những môn nào?

2 6 HNL9 4

Hỏi: Thời gian học các môn văn hóa phổ thông là bao lâu? Học những môn nào?

Trả lời:

  • Thời gian học văn hóa phổ thông: 1 năm. 
  • Gồm 6 môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sử, Địa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.