Học phí là bao nhiêu?

NGÀNH HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ
1. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 17.800.000/2 năm/ngành Đợt 1: 7.800.000 VNĐ
Đợt 2: 6.000.000 VNĐ
Đợt 3: 4.000.000 VNĐ
2. HƯỚNG DẪN DU LỊCH
3. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
4. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
5. QUẢN TRỊ BẾP VÀ ẨM THỰC 20.000.000/2 năm/ngành Đợt 1: 9.800.000 VNĐ
Đợt 2: 6.200.000 VNĐ
Đợt 3: 4.000.000 VNĐ
6. QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.