Những bước chuyển mình trong chương trình đào tạo tại trường Việt Giao trong năm 2020

𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗚𝗶𝗮𝗼 là trường đầu ngành đào tạo nguồn nhân lực tay nghề chất lượng cao, chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế cho thị trường lao động Việt Nam. Chương trình đào tạo của Việt Giao có thời lượng thực hành chiếm đa số, thực hành trong từng môn học, giúp sinh viên ứng dụng ngay kiến thức vào thực tế. Với 6 ngành học (𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧, 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡, 𝐊𝐞̂́ 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐁𝐞̂́𝐩 – 𝐀̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜, 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧) đang tuyển sinh hệ Trung cấp trường đào tạo theo chuẩn quốc tế, hướng đến tự do dịch chuyển lao động trong ASEAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.